پسته اکبری

1 کالا

  • 4%
    پسته اکبریپسته اکبری رامینانو 1

    پسته اکبری

    ۲۲۰,۰۰۰ تومان
    پسته رقم اکبری به نام عبداللهی نیز در منطقه رفسنجان شناخته می شود در روستای کشکوئیه رفسنجان شناسایی و انتخاب شده و از ارقام تجاری و شناخته شده در سراسر کشور است. رقم  اکبری به همراه ارقام اوحدی و کله قوچی بیشترین سطح زیر کشت را در کشور و همچنین استان کرمان دارد. این رقم از ارقام غیربومی خراسان است و سابقه کشت آن در این استان بیشتر از بیست…